31.5K

辽宁省大学生智慧就业创业云平台办理线上签约说明

2022年10月18日   点击人次:2849   

辽宁省大学生智慧就业创业云平台办理线上签约说明

 

学校2023届毕业生资格审查工作已完成,毕业生和用人单位可在辽宁省大学生智慧就业创业云平台办理线上签约业务。图片1.png 

 

 毕业生及用人单位可识别二维码跳转

(网址:http://bys.lnrc.com.cn/xuesheng/stulogin.do

 

毕业生及用人单位线上签约流程下载地址:

http://zsjy.lnpu.edu.cn/detail/news?id=704933

 

学生线上签约视频示例:

https://www.bilibili.com/video/BV1S5411d7UY/

 

用人单位线上签约视频示例:

https://www.bilibili.com/video/BV1Za411E7Wx/